Uppgifter

 ”Att uttrycka sig om en musikupplevelse”- personlig reflektion

Här finns filer med materialet som jag har använt:

Reflektion mall

Checklista reflektion

Arbetsgång

Jag fick i uppgift att på något sätt jobba med genrepedagogik i musikämnet. Jag bestämde mig då för att jobba med ett område som jag upplever är svårt för många elever, nämligen att uttrycka sig om en musikupplevelse. Det kan innebära så många olika saker, men denna gång valde jag att fokusera på några olika punkter som skulle leda fram till en personlig reflektion av en låt.

Enligt genrepedagogiken arbetar man med textskapande i olika faser och med stöd av att titta på strukturer i olika texttyper. Eftersom jag bara träffar eleverna en gång i veckan och har många praktiska områden att hinna med, valde jag att använda första delen av lektionen till detta område. Jag använde därför faserna som inspiration, men gjorde ett lite annorlunda upplägg.

Vi börjar

Första lektionen delade jag ut en mall till eleverna med olika frågor. Eftersom vi skulle jobba med uppgiften under flera lektioner, fick de sätta in mallen i sina pärmar. Eleverna tittade sedan på ett klipp från en konsert med The Beatles. Vi pratade om bandets medlemmar, musikstilen etc.

Efter att ha lyssnat på dem berättade jag att en av medlemmarna just då låg etta på Spotifys topplista tillsammans med Rihanna och Kanye West och låten ”FourFiveSeconds”. Det var också den låten vi skulle använda som underlag för reflektionen.

Vid första lyssningen fick eleverna i uppgift att koncentrera sig på några olika saker i låten.

–                           Instrument

–                           Röster

–                           Genre

–                           Tempo

Vi gick sedan gemensamt igenom vad eleverna hade hört. Jag skrev ner det i min mall, som eleverna kunde se via projektorn och de skrev ned olika förslag i sin mall. Vi lyssnade sedan en gång till och de fick denna gång fundera på vilken känsla de tyckte att artisten förmedlade i låten. Sedan gick vi återigen igenom vad de skrivit och alla fick inspiration av varandra.

Lektion 2 fick eleverna i uppgift att fundera på vad de tyckte om låten, både bra och dåligt. De skulle dessutom motivera sin åsikt. Även här kunde eleverna få hjälp av varandra med tips på hur man kan motivera sin åsikt. När jag skrev upp deras förslag, passade jag även på att få med olika begrepp som är ämnesspecifika.

Lektion tre var det dags att fundera på i vilken situation den här typen av musik skulle passa. Alla som ville fick berätta vad de skrivit och de gav på så sätt varandra hjälp med idéer.

Lektion fyra var det tillslut dags att skapa en egen text, en personlig reflektion. Innan de började skriva sin reflektion visade jag exempel på vad det är för skillnad på om man skriver en text där man uttrycker sig enkelt och där man uttrycker sig välutvecklat. Jag använde då en annan låt som exempel, än den de skulle skriva om, men utgick ifrån samma mall som vi arbetat med.

Alla elever använde sig sedan av mallen som de fyllt i gemensamt och de fick även en checklista som de hade som stöd för att få med alla punkter.

Eleverna hade ca 30-40 minuter på sig att skriva. De delade sedan sina texter med mig, för att jag skulle kunna se hur långt de kommit. De som ville jobba vidare fick ytterligare några dagar på sig att fila på sina texter på studietid eller hemma.

Det bästa efter en sådan uppgift, är att hinna ge eleverna feedback, så att de kan fortsätta att förbättra sin text och utveckla förmågan ”att uttrycka sig om en musikupplevelse”. Man kan då ge dem tips på hur de kan få med mera ämnesspecifika begrepp och hur de kan utveckla sin text i flera led.

Förhoppningen är naturligtvis att detta arbete ska bidra till att eleverna lättare kan uttrycka sig i muntliga sammanhang och när de musicerar tillsammans. Det återstår att se vad effekten blir!

 

 

Secured By miniOrange