sångelever

Sånglektioner

v. 2

Under helgen har jag varit på min andra kurs i Estillmetoden, som bygger på noggrann forskning kring hur rösten fungerar och hur man kan uppnå olika sångsätt på ett sätt som inte skadar rösten. Jag tänker att vi ska pröva på några av de olika figurer som jag fått lära mig. Vi gör det på den nivå eleven befinner sig.

Denna vecka jobbat vi med att hitta olika ansatser. Eleverna får pröva på att göra en glottisansats, en luftig ansats och en mjuk ansats. Att göra en ansats är det samma som att starta tonen. Hur du väljer att starta din ton, kan sedan påverka hur frasen blir. Vi övar på att hitta sätt där man medvetet kan göra de olika ansatserna.

Vi prövar sedan att sjunga med de olika ansatserna till ”You are the sunshine of my Life” och eleven får fundera på hur det känns och låter. Först prövar vi att sjunga utan texten med bokstäver som passar för respektive ansats. Alla får med sig information hem om hur de kan öva på de olika ansatserna.

Förslag:

ej- glottis

hej- luftig

jej- mjuk

Eleverna får också i uppgift att lära sig mera om Stevie Wonder och förut att lyssna på  denna låt, ska de även lyssna på andra låtar han har gjort.

Nästa vecka får eleven presentera sin version av låten. Hur tycker eleven att låten känns bäst att sjunga? Vilka ansatser använder eleven?


 

 

Secured By miniOrange