Projekt med barnrösten i fokus

Barn och sång

På senare år har det skett mycket i arbetet med att sprida kunskap om barnrösten. 2002 bildades t.ex. samarbetsprojektet Barn och sång, med syftet att öka kunskapen om barnsång och hur man praktiskt kan arbeta med barnrösten. Det tillsattes en arbetsgrupp med representanter från olika yrkesgrupper. Du kan läsa mera om vilka som varit delaktiga i arbetet om du klickar på någon av länkarna här nedanför.

Projektet resulterade sedan bland annat i att boken Barn och sång (Gunnel Fagius, red) gavs ut 2007. Boken innehåller både en teoretisk del med syfte att skapa förståelse för och kunskap om barnrösten, samt en praktisk del med metodiska idéer och övningar. Skribenterna representerar olika yrkesgrupper som tar upp arbetet med barnrösten ur olika perspektiv.

Här kan du läsa mera om både projektet och boken:

http://www.ungikor.se/festivaler-kurser-och-projekt/om-barn-och-sang/

http://www.adlibris.com/se/bok/barn-och-sang-om-rosten-sangerna-och-vagen-dit-9789144019352

 

Rösträtt

Rösträtt är ett annat projekt som har jobbat aktivt med dessa frågor. De startade sitt arbete 2008. 2011 blev de sedan beviljade pengar från Allmänna arvsfonden, för att kunna finansiera tre års arbete.

Rösträtt har också aktivt arbetat för att sprida kunskap om barnrösten och genomfört en mängd olika aktiviteter och projekt under dessa år. Så här beskriver de själva sitt arbete:

”Projektet handlar djupast sett om barns delaktighet och inflytande. Det är barns rättighet att få uttrycka sig med rösten!”

”Målet är en modell för musiskt medbestämmande som kan få genomslag i hela landet. Här ingår också kunskapande om barnrösten i förhållande till vuxenrösten, den kollektiva sångens gemenskapande samt hur vi tar till vara och utvecklar barns kulturella sång- och musikarv.”

Dessa ord är hämtade från rösträtts hemsida och om du är intresserad av att läsa mer kan du klicka på den första länken:

https://www.mah.se/rostratt

Även rösträtt har kommit ut med en bok i ämnet. De behandlar frågor som barns röster i förhållande till vuxnas, hur man kan utveckla sångsamlingen, samt tips på övningar för både barn och vuxna, som går ut på att våga sjunga och leka med rösten.  I boken får ni även tillgång till många olika lekar och aktiviteter inspirerade av rytmik:

http://www.gehrmans.se/butik/undervisning/rostratt-12300

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/sydnytt/rostratt-for-barn-i-forskolan

Secured By miniOrange