Melodispel – info om materialet

Information om materialet

I denna meny finns olika exempel på melodier att använda då eleverna ska träna förmågan att spela melodier på piano eller keyboard.

De första melodierna håller sig inom samma oktav (ettstrukna) och de toner som spelas inom den oktaven skriver jag med stora bokstäver CDE etc. Om det kommer toner i lilla oktaven markerar jag det genom att skriva tonerna med små bokstäver. Är det i tvåstrukna oktaven skriver jag tonerna understrukna C D E, så att man lätt kan skilja på var man ska spela.

I dessa exempel har jag valt att inte ha med noter. Anledningen är främst för att det inte ska bli rörigt för eleven med för mycket information. Noter inför jag på annat sätt och övar med väldigt enkla exempel till att börja med. Jag skriver ner noter till de elever som hellre önskar det.

Mitt upplägg

Eleverna övar ofta två och två med hörlurar. Till att börja med har de tonnamn utskrivna med whiteboard-penna på keyboarden.

Under varje melodi finns två rutor som man kan kryssa i. När eleverna tycker att de kan spela en melodi med flyt kryssar de i översta rutan. De kan då gå vidare med nästa melodi. Jag går runt och lyssnar och prövar att spela ackord till deras melodispel. Kan de spela med hyfsat flyt kryssar jag i ”lärarrutan” och skriver eventuellt en kommentar. När vi är färdiga med periodens melodispel sätter alla in häfte/stencilen i sin pärm, så att de kan fortsätta vid annat tillfälle.

Det finns även melodispelsuppgifter som inte innehåller den ruta som eleverna själva fyller i. Till dessa uppgifter för jag mina egna anteckningar.

Hoppas att ni får användning av materialet!

 

 

 

Secured By miniOrange