Info- uttryck

Att uttrycka sig om en musikupplevelse 

Jag tycker att det är viktigt att ge eleverna verktyg för att kunna prata om musik på olika sätt. Alla människor hamnar troligtvis någon gång i situationer där man diskuterar musik.  Tänk dig t.ex. en situation där du varit på konsert, festival eller kanske har sett Melodifestivalen på tv och du efteråt vill återberätta vad du hört eller hur du upplevde konserten.

Många elever är väldigt säkra på vad de tycker om musiken: ”kass”, ”asbra” etc., men däremot har de desto svårare att motivera sin åsikt.

När jag började jobba med att utveckla elevernas förmåga att ”uttrycka sig om en musikupplevelse” (i 6:an), gjorde jag det först bara muntligt. Jag märkte då snabbt att några av eleverna hade väldigt svårt att uttrycka sig inför gruppen. För att ge dessa elever chans att uttrycka sig mera utvecklat, bestämde jag mig för att även jobba med någon form av skriftlig uppgift.

Första gången jag skulle genomföra den skriftliga uppgiften lyssnade vi på en låt som jag valt och jag bad eleverna att skriva vad de tyckte om låten och motivera sin åsikt. Jag blev lite förvånad över resultatet. Många elever hade bara skrivit en eller två meningar. ”Låten är dålig för den bara är det”, kunde det t.ex. stå. Jag insåg att den här uppgiften var svårare än vad jag hade tänkt mig och kände att den behövde utvecklas på något sätt.

Ungefär samtidigt som jag förstod att skrivuppgiften inte fungerade särskilt bra, började vi jobba med ”ett språkutvecklande arbetssätt” och något som kallas cirkelmodellen. Det går ut på att man använder sig av olika faser vid en textproduktionen.

  1. Man bygger upp kunskap inom ämnesområdet.
  2. Studerar texter för att få förebilder.
  3. Skriver en gemensam text.
  4. Skriver en egen text.

Jag utvecklade min uppgift och jobbade med den som lektionsstart under några veckor och det gav snabbt resultat. Många elever började uttrycka sig mera utvecklat när det fick verktyg som hjälpte dem i deras lyssnande och skrivande.

I år har vi arbetat med genrepedagogik på skolan och liksom i cirkelmodellen handlar det om att gå igenom olika faser för att hjälpa eleverna när de ska skapa olika typer av texter. Jag utvecklade då min skrivuppgift ytterligare. Om du tittar i menyn kan du hitta mera information om hur jag har jobbat med eleverna.

Du kan även hitta exempel på hur jag jobbar med ”att uttrycka sig om en musikupplevelse” i de yngre åldrarna.

Secured By miniOrange