Info Disney-temat

snowglobes-437383_1280

Jag har arbetat med Disney-teman på många olika sätt och i olika åldrar. Beroende på vilken årskurs jag har jobbat med, har jag haft olika upplägg. Då det finns väldigt många olika typer av låtar att välja mellan och barnen ofta har en bra relation till Disneysångerna, bidrar det till att det brukar vara ett uppskattat tema.
I år 2 och 3 övade vi in delar av ett antal låtar, som vi sedan satte ihop till ett Disney-medley. Klasserna fick rösta fram tre låtar som de ville ha med och resten av låtarna valde jag för att passa olika syften. Eleverna var delaktiga i skapandet av rörelser till sångerna och jag vävde även in rytm och puls i temat, genom att göra olika rytm- och pulsövningar till några av sångerna.

The lion sleeps tonight/Mitt i djungeln brukar vara ett stående inslag, då den passar bra till att träna så många olika förmågor, som t.ex. stämsång, ackordspel (ukulele de yngre barnen), melodispel och rörelse i kombination med sång. Låten bygger på en rundgång och ska de öva på att spela på gitarr eller ukulele är D en bra tonart. Är de nybörjare och ska spela keyboard, så kan C vara att föredra. Verserna ligger bra för barnens röster i dessa tonarter, men andra delar blir lite låga, så ska ni fokusera på sången kan det vara värt att använda en annan tonart.

Förslag på centralt innehåll som kan behandlas i temat för åk 1-3:

 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser (1-3).
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel (1-3).
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik (1-3).
 • Slagverk, stränginstrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik (1-3).

Och för åk 4-6:

 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
 • Musik tillsammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.

Syftet är att utveckla förmågan att spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer.

Eleverna får öva följande förmågor ur 6:ans kunskapskrav:

 • Att följa rytm och tonhöjd i gemensam sång
 • Att ackompanjera på ackordinstrument.
 • Att spela melodistämmor.
 • Att spela slagverksstämmor.
 • Att spela och sjunga med timing och passande karaktär.
Secured By miniOrange