Repliker till FN-dagen

Repliker till FN-dagen

Sång: Dona Nobis Pacem

(Efter sången går alla fem som ska presentera fram och ställer sig tillsammans)

Elev 1: Hej och välkomna till vår FN-samling. Sången ni nyss hörde heter ”Dona Nobis Pacem”. Det är latin och betyder ”Ge oss fred”.

Elev 2: Idag är det FN-dagen. I FN jobbar man bland annat för fred, demokrati och mänskliga rättigheter.

Elev 3: Barnkonventionen skapades av FN för 25 år sedan och den handlar om mänskliga rättigheter för barn.

Elev 4: Det är 193 länder som har skrivit under barnkonventionen och lovat att följa reglerna som finns för att alla barn ska kunna ha ett bra liv…

Elev 5: Idag kommer vi att berätta om vad som står skrivet i barnkonventionen. Vi kommer även att sjunga sånger som handlar om fred och frihet.

Nu ska ni få höra en sång som heter ”Song across the borders”

Sång

Elev 6: Mellan varje sång kommer vi att läsa upp delar ur barnkonventionen. Låt oss börja:

Till barn räknas varje människa under 18 år.

Elev 7: Alla barn har samma rättigheter och lika värde.

Elev 8: Vid alla beslut som gäller ett barn, ska man utgå ifrån vad som är bäst för barnet.

Elev 9: Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

Elev 10: Nu ska vi sjunga en sång för er som heter ”Fredslåten” (Barn i alla länder).

Sång

Elev 11: Ett barn ska inte skiljas från föräldrarna mot deras vilja, utom när det är för barnets bästa.

Elev 12: Varje barn har rätt till ett namn och en nationalitet.

Elev 13: Varje barn har rätt att säga vad de tycker, så länge det man säger inte kränker någon annan.

Elev 14: Alla barn har rätt att tycka vad de vill och tro på vad de vill.

Elev 15: Nu har det blivit dags för en sång som heter ”Samba för fred”.

Sång

Elev 16: Alla barn har rätt att bli bra behandlade. Man får aldrig slå ett barn, eller behandla det illa på annat sätt.

Elev 17: Ett barn som inte kan bo med sin familj har rätt till ett tryggt hem där någon annan vuxen tar hand om barnet.

Elev 18: Ett flyktingbarn har rätt till skydd och hjälp.

Nu har vi kommit fram till sången ”I natt jag drömde” och då vill vi att ni alla sjunger med.

Sång

Elev 19: Varje barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara gratis.

Elev 20: Varje barn har rätt till lek, vila och fritid.

Elev 21: Inget barn får utsättas för tortyr, annan grym behandling, bestraffning eller dödsstraff.

Elev 22: Inget barn får användas som soldat.

Elev 23:

I år gick Nobels fredspris till två personer som gör ett jätteviktigt arbete för barns rättigheter. Den ena pristagaren är en flicka från Pakistan som bara är 17 år. Hon kämpar för flickors rätt att få gå i skolan. Den andra pristagaren är en man från Indien. Han är aktiv i kampen mot barnarbete.

Vi avslutar nu med en sång som var med i melodifestivalen för 28 år sedan. Den heter ”Jag har en dröm”. Tack för att ni kom och lyssnade.

 

Secured By miniOrange