Att sjunga med barn- introduktion

I min roll som sångpedagog och musiklärare undervisar jag många elever i olika åldrar. Jag har därigenom samlat på mig många erfarenheter kring arbetet med barnsång. Att få leda en grupp med barn som sjunger med stor glädje och entusiasm är en riktig energikick. Arbetet med barnrösten engagerar mig mycket och jag vill gärna dela med mig av mina erfarenheter.

Att arbeta med barnrösten innebär ett stort ansvar. Allt för många vittnar om att barnens förmåga att sjunga försämrats utifrån rådande ideal med pressade popröster, men även för att många barn ofta får sjunga i ett läge som är anpassat för vuxna. Resultat av detta är bland annat att färre barn idag kan sjunga unisont när de börjar skolan än på 70-talet. Detta berättar bland annat Gunnel Fagius om, som har bedrivit forskning i ämnet (se artikel under fliken ”Artiklar om barnrösten”).

Visst ligger det nära till hands för en otränad vuxen att sjunga i ett läge som känns bekvämt, men det är viktigt att alla pedagoger känner till konsekvenserna och får fortbildning i hur barnrösten fungerar.

Barnens stämband är kortare än vuxnas och de har därför ett ljusare röstläge. Det är därför inte lämpligt att härma en vuxen röst som sjunger i en tonart där melodin hamnar för lågt (under ettstrukna c). Vid fel användning kan den späda barnrösten lätt bli utsatt för belastning eller skador. Alla delar av barnets röstapparat är mindre än på en vuxen och de ska därför heller inte sjunga starkt i ett läge som är bekvämt för den vuxne.

Kanske har du prövat att sjunga med en barngrupp och funderat över varför de haft svårt att följa melodin. Då kan det tänkas att du har sjungit i ett läge som inte passat för barnen. Min erfarenhet är att i stort sett alla barn, med lite träning, kan sjunga med i melodin om de får sjunga i en tonart som är anpassad för dem. Annars riskerar de att ”brumma” omkring, eller skapa en egen melodi och kanske bara följa den givna rytmen.

Det är naturligtvis inte min mening att skrämma dig från att sjunga med barn, men känner du dig osäker på hur du ska sjunga för att det ska passa barnens röster, är mitt tips att du till en början genomför sångstunder med inspelad sång och musik. På så sätt kan du vänja din röst vid att sjunga med i sånger som är anpassade för barn, samtidigt som du får stöd av inspelningen. Under materialfliken kan du hitta tips på sångböcker och inspelningar som är väl lämpade för att använda när du sjunger med barn. Där kommer jag kontinuerligt att fylla på med material och materialtips som jag använt med mina elever, eller som jag har prövat i andra sammanhang.

Vill du veta mera om forskning inom området kan du fortsätta att kolla runt bland flikarna under denna meny.

Det finns även en mycket bra bok att läsa i ämnet som du kan hitta här:

http://www.bokus.com/bok/9789144019352/barn-och-sang-om-rosten-sangerna-och-vagen-dit/

Secured By miniOrange