Artiklar om barnrösten

Här kan du hitta olika artiklar som berör ämnet ”barn och sång”. Du kan genom artiklarna bilda dig en uppfattning om vad forskningen har visat i ämnet. Jag har även länkat till andra sidor med tydlig information om barnröstens funktion.

Utan musik går det käpprätt åt skogen

http://www.svd.se/kultur/utan-musik-gar-det-kappratt-at-skogen_8247370.svd

 

Förändrade ideal ger barn sämre sångröst

http://www.svd.se/forandrade-sangideal-ger-barn-samre-sangrost

 

Barn behöver sjunga för livet

http://www.dn.se/arkiv/kultur/barn-behover-sjunga-for-livet-1

 

Skolan lämna wo till industrin 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/perspektiv-skolan-lamnar-wo-till-musikindustrin_8252770.svd

 

Barnröster förstörs av popsång

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=372600

 

Barnets röst- så funkar den

http://www.mah.se/Om-Malmo-hogskola/Evenemang/Malmo-akademiska-kor-och-orkester/ROSTRATTNY/Barnets-rost/Till-forskolepersonal—Barnets-rost/

 

Barnets röst – en fördjupning

http://www.mah.se/Om-Malmo-hogskola/Evenemang/Malmo-akademiska-kor-och-orkester/ROSTRATTNY/Barnets-rost/Barnets-rost—en-fordjupning/

 

Tips- Barns röst och sång

http://www.mah.se/Om-Malmo-hogskola/Evenemang/Malmo-akademiska-kor-och-orkester/ROSTRATTNY/Barnets-rost/Tipsbank—Barnets-rost/

 

Ung i kör – Barn och sång
http://www.ungikor.se/category/barnochsang/

Secured By miniOrange